Iskaz o etničkom sastavu radnika u javnim/komunalnim preduzećima u Srbobranu (nezvanični podaci)
subota, 24 jun 2006 00:00
Štampa

Srbobran         Ukupno:              Srba:          Mađara:         Hrvata:

Policija:                 45                   43                  2

Sudstvo:              18                   11                  5               2

Pošta:                   8                     6                  2*

Komunalno

preduzeće:           67                  57                10**

* Poštari (u administraciji nema mađara)

** Kopači groblja, vozači, radnici za iznošenje smeća