EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Sastanak sa predstavnicom OEBS-a
ponedeljak, 10 april 2006 00:00
PDF Štampa El. pošta

20-og aprila 2006. godine smo se u Subotici sastali sa  predstavnicom OEBS-a,  i sa saradnicom centra za ljudska prava u Padovi, koji su ovoga puta posetili Suboticu, sa razlogom da se sastanu sa nekoliko civilnih organizacija, između ostalog i sa nama.Na razgovoru koji je trajao više od dva sata, prvenstveno smo pričali o osnovnim problemima vojvođanskih mađara, ali smo i detaljno podneli izveštaj o dosadašnjim delatnostima, kao i o našim planovima za budućnost. Ono što je svakako najviše interesovalo predstavnicu OEBS-a i saradnicu centra za ljudska prava u Padovi, jesu bila pitanja kršenja prava koja su počinjena protiv vojvođanskih mađara. Ovde smo prvenstveno koncentrisali na najočiglednije oblike kršenja prava, što znači na fizičke napade, skrnavljenje grobnica, provokativne grafite, ali smo govorili i o onim oblicima negativne diskriminacije, koji se na egzaktni način jako teško mogu iskazati i uhvatiti na delu. Sa kolegom (Süge Zsolt) - smo napomenuli, da bismo želeli da uradimo jednu širu statistiku koja bi se odnosila na to, da na pojedinim naseljima – mešane nacionalnosti – brojčano u kakvoj srazmeri su zastupani građani mađarske nacionalnosti u državnim firmama, nadalje – u okviru toga – bismo obratili pažnju i na praktičnu uspešnost dvojezičnosti ( dvojezične meštanske table, imena ustanova, u školama na mađarskim odeljenjima koliko predmeta moraju đaci učiti – ne! na svom maternjem jeziku, itd. ) Na sastanku smo takođe podneli izveštaje i o konkretnim incidentima, prilikom kojih su mađarsku omladinu ozleđivali (puno puta teško) građani koji pripadaju većinskoj naciji, a do sada nema napredka u njihovim slučajevima. Takav je npr. slučaj Bálint Kornéla, mladića iz Novog Miloševa, koga su napali prošlog leta, poznata je ličnost počinioca, ali sve do današnjeg dana nije doneta presuda u ovom slučaju ( inače Kornelov slučaj smo primili, i pomoću našeg advokata ćemo pokušati da mu pomognemo ). Naglasili smo sa saradnikom, da ćemo iskoristiti sve moguće prilike, da i nadalje zahtevamo stalno prisustvo međunarodnih posmatrača u ovoj regiji, baš zbog toga, jer su kršenja prava svakodnevna, a Vlada i nadalje koristi dvojnu meru kod ovih slučajeva. Naročito zabrinjavajućoj smatramo onu situaciju, koja bi mogla da se formira nakon krajnjeg gubljenja Kosova ( noviji, još intenzivniji napadi protiv brojčanih manjina, novi talasi izbeglica, sve više jačanje radikalnih snaga ). Na kraju razgovora smo ponovno skrenuli pažnju naših sagovornika na to, da u Vojvodini nije reč o jedinstvenim incidentima, ili o obračunima među pijanom omladinom, nego je situacija mnogo teža, ovde govorimo o takvim tendencijama, koje se prostiru na skoro sva područja svakodnevnog života, i koje čine nepredvidivom svakodnevice brojčanih manjina koja ovde žive.

 

Kiss Rudolf (Centar za Ljudska Prava)