EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Lukava mahinacija policije i pravosuđa
subota, 18 novembar 2006 00:00
PDF Štampa El. pošta

( preporučeno ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Draganu Jočiću, i ministru pravosuđa Republike Srbije, Zoranu Stojkoviću! )

Hteli bi informisati javnost a ujedno i dotične državne organe, da smo napokon uspeli dobiti procenjiv odgovor u vezi incidenta koji se dogodio jeseni 2003-e godine, i u kojem smo nekoliko nas učestvovali. Detaljni opis slučaja je već tada objavio dnevni list „Magyar Szó” i nekoliko internetskih stranica*, baš zbog toga ne bi sada zalazili u detalje ovog slučaja, ali bi konkretno ukazali na nepravilnosti prilikom postupka i poziva na objašnjenje.

„Istraga” je počela sa prijavom napada u Novom Sadu (u policijskoj stanici na putu za Rumenku), kada smo imenovali jednog napadača (F. Ivan) u slučaju nadležnom policajcu. Policajac je zapisao naše podatke i o dešavanjima pripremio zapisnik, a zatim obećao, da će što pre raščistiti slučaj. Naglašavamo: policija nije tragala protiv nepoznatih napadača, ali nam pola godine ipak nisu dali nikakve korisne informacije, uvek su naglašavali da su u tragu počiniocima (smešno ponašanje, jer smo imenovali i lokalizovali jednog napadača!), a nakon pola godine su nam rekli, da je slučaj dospeo na sud. U tom smislu smo se nadali, da će u nekom određenom vremenu započeti sudska rasprava, na kojoj će se suditi napadačima ( nebitno je, da naše ozlede nisu procenjene kao teške, i da smo se mi prilično uspešno odbranili ako uzmemo u obzir da je napadača bilo dvostruko više – napad i onda ostaje napad, čak šta više po nama je to bio napad počinjen na etničkoj osnovi – posao policije je trebalo biti da sprovede istragu, oni to najverovatnije nisu ni uradili ). Pretpostavili smo naravno, da slučaj neće imati vidljive rezultate, i da neće biti brzih i efikasnih presuda, ali na to ipak nismo pomislili, da tekom više od dve godine neće biti nikakvih obaveštenja, čak kada smo posle toliko vremena pokušali da se raspitamo, načelnik policijske stanice nam savetuje da pustimo sve, da se odreknemo svega. Zaključke smo doneli, posle čega smo ne toliko davno – ne odajući, da se sa problemima kršenja ljudskih i manjinskih prava bavimo već u krugovima ustanove – kao privatna lica posetili novosadsku policijsku stanicu, a zatim opštinski i okružni sud. Prilikom prve posete policijskoj stanici su nas namrgođeno odbili, rekavši da kod njih nemamo šta da tražimo, da idemo na sud, ali to već nisu znali reći na koji sud, da li na opštinski, ili na okružni!? Mi smo naravno potražili sve moguće – u ovom slučaju navodno nadležne – službenike, ali čak nisu ni ušli u trag ovakvoj prijavi ( istina je, da su na sudovima sa nama postupali veoma služno, ponašanje im je bilo mnogo korektnije nego što smo iskusili u policiji ).