EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Reagovanje na izveštaj Ministarstva Unutrašnjih Poslova Srbije
četvrtak, 20 april 2006 00:00
PDF Štampa El. pošta

 

CLjP: Ovo ustanovljenje naravno jako lepo zvuči, ali treba znati, da u stvarnosti ovo uopšte nije tako. Na brojnim mestima mešane nacionalnosti nema mađarskog radnika u državnim firmama I javnim službama, ili u samo jako malom odnosu, ali svakako ne odgovara nacionalnim odnosima građana. Ponovo pominjemo samo najbliži primer, Srbobran / Szenttamás, gde smo pripremili statistički pokaz o tome, u kakvim procentualnim odnosima su zastupljeni građani mađarske nacionalnosti u državnim ustanovama ( ubrzo ćemo i u vezi drugih naselja u Vojvodini pripremiti slične statistike, podatke ćemo naravno objaviti i najširoj javnosti ). Naprimer u poštanskoj administraciji nema ni jednog radnika mađarske nacionalnosti, ima svega dva mađarska poštara, kod meštanske komunalne firme od šezdeset sedam ( 67 ) radnika ima svega deset – dvanaest ( 10-12 ) mađarske nacionalnosti, a njihovu većinu koriste za kopanje grobnica, a u Skupštini Opštine od pedeset pet ( 55 ) radnika je svega sedam ( 7 ) mađara ( u Srbobranu je procentualni odnos mađara 35-40% ). Oko dvojezičnih meštanskih tabli smo takođe imali ozbiljnih problema u našem mestu prebivališta, jer opština jako dugo vremena nije htela postaviti table sa tradicionalnim mađarskim imenom. Mesto i sada ima, kao neko polurešenje, meštanske table koje su ustvari dvojezične, ali u pogledu oblika, forme ne odgovaraju propisima. Ličnu kartu na mađarskom jeziku izdaju samo za novac, očigledno ne moramo podrobno izlagati, da u pogledu ekonomskih / finansijskih problema, odnosno u stanju zastoja I nazadovanja, gde žive ( i ) građani mađarske nacionalnosti, ovu “uslugu” samo jako malo njih mogu platiti.

…„Da bi se privikao međunarodnim i domaćim pravnim zahtevima, koje se odnose na odbranu manjinskih prava, i zvanični organi i policija stupe i rade po zakonu, u novembru 2005-e godine je MUP odobrio jedan plan koji se na to odnosi “Praksa i odbrana prava nacionalnih manjina: Pravila reda u multietničkim zajednicama”. Ovo su koristili u punoj meri. ( MUP )

CLjP: O ovom planu nažalost nismo čuli, a još manje smo osetili njegovo pozitivno dejstvo u praksi.

30.03.2006.

CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA, Srbobran / Szenttamás