EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Reagovanje na izveštaj Ministarstva Unutrašnjih Poslova Srbije
četvrtak, 20 april 2006 00:00
PDF Štampa El. pošta

- ...„Uspeh policije se vidi u tome, da su rešili sve fizičke napade na mađare u 2004-oj i 2005-oj godini, izuzev jednog u 2005-oj godini. Ustanovili su i to, da se samo jedan desio na etničkoj osnovi”… „U ovom specifičnom slučaju je počinilac srpske nacionalnosti ostao u policijskom pritvoru i optužba protiv njega je nacionalno, rasno i versko potpirivanje intolerancije, dok su u jednom drugom slučaju podneli prijavu protiv manjeg prekršaja. Ustanovili su, da su ovi počinioci skloni konzumiranju alkohola, ometanju mira i izvršenju krivičnih dela”. ( MUP )

CLjP: Nama je jasno, da su trebali pokrenuti krivični postupak protiv počinioca u puno više od jednog slučaja , jer je bilo i više takvih incidenata, gde je kao motivacija igrala ulogu etnička netrpeljivost, inače u većini slučajeva se ne može jasno iskazati etnička netrpeljivost, ostaje po strani njena verbalna pojava, nego “samo” na krvavo  i poluinvalidno biju mađarsku omladinu! Samo nekoliko ćemo napomenuti kao primer, naslovno:  „Idite odavde, ovo je Srbija!” (Magyar Szó, 30. maj 2005. , ponedeljak), „Ponovni etnički incident u Temerinu” (Vajdaság Ma, 12. jun 2005.), „ Incident protiv mađara u Temerinu” ( Vajdaság Ma, 07. decembar 2005. ).  Po našim saznanjima je u svakom slučaju pokrenut samo prekršajni postupak protiv počinioca. Dalji važan momenat, da se MUP kod incidenata počinjenih protiv mađara poziva na alkoholno stanje, pokušava time da objasni uzroke slučajeva, pokušava tako namestiti, kao da je ovo samo delo pijanih tinejdžera, ali inače čak i u ovoj situaciji koriste dvojnu meru, jer u slučaju osuđenih temerinskih mladih momaka mađarske nacionalnosti nisu uzeli u obzir pojačano alkoholno stanje! Čak ni to, da je ozleđeni ( i ) na nacionalnoj osnovi provocirao temerinske mladiće!

- …„Ovo je jako važno, jer u martu 2003-e godine izdata naredba o uvežbavanju manjinskih prava propisuje, da manjina treba koristiti svoj sopstveni jezik i da na tom jeziku treba biti obavešten. I jezik manjina je u javnom korištenju. Građanima je dozvoljeno, da pričaju na sopstvenom jeziku, i zbog toga je važno, da višejezično osoblje bude angažovano u javnim službama”… „I u ličnim kartama ( i drugih dokumenata ) na jeziku manjina u originalnom navode imena.” ( MUP )