EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Reagovanje na izveštaj Ministarstva Unutrašnjih Poslova Srbije
četvrtak, 20 april 2006 00:00
PDF Štampa El. pošta

CLjP: Naspram toga su u više slučajeva napali, prouzrokovali teške fizičke ozlede na omladini mađarske nacionalnosti. U mnogim slučajevima su se pored tuče pojavile i psovke na nacionalnoj osnovi ( u ovim slučajevima ako je policija uhvatila počinioce, i onda su pokrenuli samo prekršajni postupak protiv njih ), nadalje su se pojavili brojni provokativni grafiti u raznim mestima Vojvodine gde pretežno žive mađari. Povrh svega bilo je explodiranje ručne granate, koju su počinili pored kuće jednog političkog rukovodioca vojvođanskih mađara, kao i ubistvo jednog mađarskog mladića u Kanjiži ( u zadnjem slučaju ne znamo da li su pokrenuli krivični postupak protiv počinioca, čak smo dobili neke nezvanične informacije da se ubica odselio sa ranijeg prebivališta, naspram toga su petoricu temerinskih momaka koji su ozledili jednog mladića srpske nacionalnosti leti 2004-e godine, uhapsili još toga jutra – čak šta više po našim informacijama, petorici temerinskih momaka su i u zatvoru naneli teške fizičke ozlede ). Prilikom rukovanja podataka važno je obratiti pažnju i na činenjenicu da u mnogim slučajevima nema zvanične prijave, a više puta ni informacija o pojedinom incidentu ne dospe u zvaničnost.

- ...„Jedan od zadataka MUP-a je da prati dešavanja i da preduzme uticajne mere, ako u društvima mešane nacionalnosti dođe do uznemiravanja reda. Preduzeli su stroge mere, da smanje ozbiljne krivične i manje zločine kod osoba koji potiču iz različitih nacija u mešanim zajednicama, i da obezbede lično i imovinsko osiguranje od svih vrsta pretnja, pod koju se podrazumevaju i međunarodni konflikti…” Tome u korist su učinili sve, npr. pojačana policijska kontrola, gde je to moguće nacionalno mešano sastavljena patrola i druga napredovanja”… „Nema sumnje oko toga, da je srpska policija u sastavu zaista multietnička. I zbog toga, kao i zbog pokazanog međusobnog poštovanja i saradnje između države i nacionalnih manjina, vlada će učiniti sve, da budu predstavljani u što većem broju u izvršnim organima vlade, podrazumevajući i ministarstvo…” ( MUP )

CLjP: O gore navedenim  nacionalno mešano sastavljenim patrolama ništa ne znamo, ali sa sigurnošću tvrdimo, da uopšteno u delatnostima policije nisu dovoljno reprezentirani osobe mađarske nacionalnosti. Ovo je takoreći osnovna pojava u Vojvodini, da navedemo samo jedan primer, u našem mestu prebivališta, u opštini Srbobran/Szenttamás, od četrdeset pet ( 45 ) policajaca ima samo dvojica ( 2 ) koji su mađarske nacionalnosti. Da se samo ponovno prisetimo obećanja Vojislava Koštunice u 2004-oj godini, po kojem će u najkraćem mogućem vremenskom roku stvoriti multietničku policiju!