EJK

 • Keresztfelújítási akció - Szenttamás (2012. július)
 • Kifestőkönyvosztás - Zentagunaras (2012. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. június)
 • Népszámlálási kampány (2011. október)
 • Kétnyelvű helységnévtábla helyreállítása (2008. július)
 • Tüntetés Szabadkán a magyarellenes atrocitások ellen (2005. október)
 • Honvédsír rendbetétele (2006. június)
 • Mihez van jogunk? - Kiadvány a kétnyelvűségért (2010. április)
 • Kétnyelvű cégtábla (2012. február)
 • Kampány a jogegyenlőségért (2008. június)
 • Kifestőkönyvosztás - Kúla (2012. március)
 • Kifestőkönyvosztás - Törökkanizsa (2010. szeptember)
 • Kifestőkönyvosztás - Nagykikinda (2012. április)
 • Kifestőkönyvosztás - Bácsfeketehegy (2010. szeptember)
 • Mihez van jogunk? - Felvilágosító kampány (2010. március)
 • Kampány a kétnyelvűségért (2010. március)
 • Kétnyelvú cégtábla (2008. december)
 • Kifestőkönyvosztás - Topolya (2012. február)
 • Kifestőkönyvosztás - Székelykeve (2010. szeptember)
 • Ajándékkönyvek - Szenttamás (2011. április)

Reagovanje na izveštaj Ministarstva Unutrašnjih Poslova Srbije
Thursday, 20 April 2006 00:00
PDF Print E-mail

Kao aktivisti Centra za Ljudska Prava ( CLjP ) sa sedištem u Srbobranu (Szenttamás), prinuđeni smo da saopštimo ozbiljne prigovore u vezi sa izveštajem koji je izdat od strane Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije ( u daljem tekstu: MUP ) - a koji se odnosi na međunacionalne incidente u 2005-oj godini -, jer se izveštaj ne podudara sa stvarnim činjeničnim stanjem, i sadrži smešne neistine.

Kao vojvođanska omladina od 2003-e godine neprestano pratimo događaje, i sa potpunom svešću naše odgovornosti izjavljujemo, da zategnutost između nacija i povreda prava, koja proizilaze iz toga nisu prestale, ova vrsta intolerancije je tendenciozno prisutna u našem društvu sve do današnjeg dana. Ali je od samih brojeva puno veća mera zastrašenosti, kao i to da se ova situacija ustalila u našoj okolini. Takođe smo i u brojčanom pogledu ustanovili ozbiljne nedostatke u izveštaju MUP-a Srbije, zato što u 2005-oj godini samo jedan! (1) slučaj priznaju koji se desio na nacionalnoj osnovi. Mi smo sigurni u tom pogledu, da je ovo namerno zavođenje, jer su od ovog puno više puta prouzrokovali napade protiv mađara na etničkoj osnovi ( da ne pričamo o onim brojnim slučajevima, gde se zasigurno ne može dokazati nacionalni motiv, ali iz datih okolnosti se jasno vidi, da se ne radi o incidentima koji su počinjeni iz junaštva, ili zbog uticaja alkohola ). Smatramo veoma važnim istaći i to, da pored fizičkih napada ( fizički napad se može najadekvatnije iskazati, kao jedan od oblika negativne diskriminacije ), a raznim drugim oblicima negativne diskriminacije su izloženi građani mađarske nacionalnosti (problemi u pogledu ostvarivanja dvojezičnosti, diskriminisanost mađara u privredi i ekonomiji, povreda prava u nastavi, školovanju , itd.). Da bi dobili jasniju sliku o sadržaju izveštaja MUP-a Srbije, i da bismo osvetlili nedostatke, smatramo potrebnim da po stavkama procenimo pojedine delove izveštaja ( stavljajući izabrane delove izveštaja  pod znake navoda ).

- ...„Republika i MUP su učinili sve, da obezbedi potpunu sigurnost za sve nacionalne manjine, pod koju spada i mađarska nacionalna manjina u Vojvodini, i u 2005-oj godini se situacija i popravila”, nadalje, da su se: ...„2005-e godine smanjile međunacionalne napetosti, i  da se odbrana i sigurnost svake nacionalne manjine, naročito mađarske, pojačala zahvaljujući saradnji Vlade, Ministarstva za Ljudska i Manjinska Prava, pokrajinskih organa, i verskih i građanskih rukovodilaca”.  ( MUP )