Súlyos vétségek az eljárásban
Írta: admin   
2005. november 18.

Magyar Szó, 2005. november 18.

Súlyos vétségek az eljárásban

A temerini szülők még a hét elején eljuttatták közös, rendkívüli jogorvoslási kérelmüket a Szerbiai Legfelsőbb Bírósághoz. Értesüléseink szerint a hivatalból kiutalt ügyvédek közül három, valamint Máriásék fogadott ügyvédje is átadta a mai nappal bezárólag a kérelmet a rendkívüli jogorvoslásért. Uracs Józsefnek (a legrosszabb szociális körülmények között élő család) a további védelmét mgr. Miavecz Béla ügyvéd vállalta díjmentesen. A rendkívüli jogorvoslati kérelmet még a határidő (ma) lejárta előtt átadta. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az öt elítélt fiatalembernek gyilkossági kísérlet miatt kell bűnhődnie, mert Zoran Petrović (38) büntetett előéletű drogüzért több órán át bántalmazták. Az immár jogerős ítélet alapján ifj. Máriás István (22) 15, Illés Zsolt (26) 13, Szakál Zoltán (25) 11,5, Uracs József (29) 11,5 és Horváth Árpád (19) 10 évet kapott. A duhajkodásban részt vett fiatalok a kezdettől fogva elismerik bűnösségüket és azt is, hogy felelniük kell tettükért, de a gyilkossági kísérlet vádját visszautasítják. A szülők mindenben támogatják fiaikat, és továbbra is állítják, hogy az ügyet elpolitizálták, ezért a bizonyítható tények alapján követelik az ügy rekonstrukcióját és újratárgyalását.
Az ítéletről, a jogorvoslás lehetőségeiről, az esélyekről Miavecz ügyvéd a következőket mondta:
- Jogászként, szakemberként az ítéletet teljesen elfogadhatatlannak tartom. A minősítést is, annak ellenére, hogy a tárgy egy részével csak nemrégiben ismerkedtem meg. A szülőkkel folytatott beszélgetés, a sajtóban megjelentek alapján teljesen egyértelmű számomra, hogy az ítélet elfogadhatatlan. Kettős mércékről tudnék beszélni. Hasonló ügyekben ilyen drákói ítéletek mindeddig nem születtek. A Szerbiai Legfelsőbb Bíróságnak van egy döntvénytára, amit bárki letölthet az internetről, nem kell ahhoz ügyvédnek lennie, hogy lássa a különbséget. Vissza lehet 10-15 évre menni, és összehasonlítva látni lehet az ügyeket: hogy például halálos kimenetelű bűncselekmények, tehát gyilkosságok esetében milyen a bírósági gyakorlat és milyen büntetéseket rótt ki a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság. Az átlag nem ez a 13, 14, 15 év, mint amit a fiatalemberek kaptak. Éppen ezért meg voltam győződve, hogy a Szerbiai Legfelsőbb Bíróság mérsékeli az ítéletet, és csökkenti a büntetést években kirótt idejét, a büntetés magasságát. Ez nem történt meg.
A hazai jogrendben milyen további lehetőségek vannak?
- A rendkívüli jogorvoslatokon van a sor most. Mindegyik gyanúsítottnak, most már elítéltnek, volt védőügyvédje. Így jobbára csak kívülállóként tudok ebben az ügyben nyilatkozni. A VMSZ - a dél-bácskai és szerémségi körzeti szervezetével együtt - programjával, célkitűzéseivel összhangban kapcsolódott be a kezdettől fogva ebbe az ügybe is, mint mindenkor eddig, amikor közösségünk tagjait érte sérelem. Elsősorban politikai támogatást nyújtunk azzal, hogy politikai fórumok elé visszük az ügyet, mint most a temerini fiúk esetében is.
- Továbbra is reménykedünk, bár a jogerős ítélet kimondása után rendkívül csekélyek ezek a remények. Viszont a rendkívüli jogorvoslat alapján lehet a tárgyon fordítani. Látok esélyt rá. Jóllehet ez már a szerbiai igazságszolgáltatástól függ. A VMSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy elmozdulás történjen a fiatalemberek javára.
A rendkívüli jogorvoslat mire ad lehetőséget?
- A jogerős ítélet kimondása után rendkívüli jogorvoslattal lehet követelni a rendkívüli ítéletcsökkentést, a per újrafelvételét. Természetesen, ha van olyan indokolt ok, amely ezt jogszerűvé teszi. A temerini fiúk esetében egyértelműen bizonyítható.
A hazai igazságszolgáltatás ezzel kimerül?
- A rendkívüli jogorvoslat esetleges elutasítása után maradt még a kegyelmi kérvény, erről Szerbia elnöke dönt. De az már harmadik dolog, amikor a jogerős ítéletben nem szól bele senki, hanem kegyelmet kap az, aki 13-14 év büntetést kapott.
Az igazság megállapítása céljából mi lenne a legjobb megoldás?
- A per újratárgyalásában látom elsősorban az esélyt. Ha erre megvan a jó szándék a Szerbiai Legfelsőbb Bíróságnál, helyt ad a rendkívüli jogorvoslatnak, a büntetés csökkentésének.
Uracs József peranyagát ismerve milyen következtetésekre jutott, mire helyezte a hangsúlyt a rendkívüli jogorvoslati kérelemben?

- Uracs József peranyagának áttanulmányozása után felelősségteljesen állítom, hogy súlyos, törvényellenes vétségeket követtek el az eljárásban. Már a kezdet kezdetén nem szavatolták az alapvető emberi jogokat. Ügyfelem részére például nem szavatolhatták, hogy megválaszthassa az eljárás nyelvét. Szerbül folytatták le a tárgyalásokat. Még azt is megtiltották, hogy a kirendelt védőügyvéddel anyanyelvén, magyarul beszélhessen a vizsgálati fogságban. Bizonyosan állíthatom, hogy meg is verték a vizsgálat alatt. A tények felsorolása alapján a rendkívüli jogorvoslatban kértem az ítélet megsemmisítését és a per újratárgyalását.


Miavecz Béla
STANYÓ TÓTH Gizella