Simicskó István felszólalása a Magyar Parlamentben! Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
1999. november 30.
1999. 11. 30

Simicskó István felszólalása a Magyar Parlamentben!

SIMICSKÓ ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyûlés! Nemrég lezajlott a Magyar Állandó Értekezlet második ülése. Azt hiszem, mindnyájan örülünk annak a ténynek, hogy hosszú évek vajúdása után sikerült intézményesíteni a magyar-magyar párbeszédet. A Fidesz országgyûlési képviselõcsoportja nagyon fontosnak tartja, hogy a határon túli magyar szervezetek és a hazai politikai pártok immár másodszor látták el aláírásukkal a záródokumentumot, ami a konszenzus lehetõségét bizonyítja a legfontosabb nemzetpolitikai kérdésekben.

Ugyanakkor a MÁÉRT legutóbbi ülésén a vajdasági magyar szervezetekkel folytatott eszmecsere alkalmával felvetõdött egy nagyon súlyos probléma, amely ez idáig talán a kelleténél is kevesebb visszhangot kapott. A vajdasági magyaroktól olyan jelzéseket kaptunk, hogy a Vajdaságban gyakran érték és érik atrocitások az ottani magyarságot. Szeretnék néhány konkrét példát említeni.

A magyarok által lakott helységekben bandákba szervezõdött szerb fiatalok szervezetten és módszeresen verték magyar társaikat. Ilyen esetek fordultak elõ Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Temerinben is. F. Z. másodikos gimnazista tanulót augusztus második felében megállította az utcán egy csoport szerb suhanc, és megkérdezték tõle, hogy magyar-e. Õ igennel válaszolt, ezek után megverték, egyik ujját eltörték. K. Z. 19 éves legény augusztus 20-a táján barátnõjét kísérte haza, egy csoport szerb leállította, és megkérdezték tõlük, hogy magyarok-e. Igennel válaszoltak, ezek után mindkettõjüket megverték, a fiú fejét vasrúddal beverték. Csévári Helga kishegyesi egyetemistát Szabadkán megerõszakolták és megölték.

Churchill szavaival élve: amikor az óriások háborúja véget ér, megkezdõdik a törpéké. Szánalmas és kisstílû módszerekkel, de ugyanakkor gyûlöletet sugárzó módon jelentek meg falfeliratok Zenta városában: "Ide is kell a szerb IRA! Szerbia 101 százalékig szerb! Magyarok, kuss!"

1999. augusztus 24-én Csonoplyán egy magyar család születésnapi összejövetelére betolakodott egy szerb fiatalokból álló kisebb csoport, akik önkényesen kiszolgálták magukat ételbõl, italból, s utána a társaság egyik hölgy tagjára is szemet vetettek. A család kihívta a rendõrséget, ám a szerb fiatalok szabadon távozhattak. A rendõrség az esetrõl jegyzõkönyvet nem vett fel, az ügyet igyekezett eltörpíteni. A szerb fiatalok késõbb visszatértek a magyar családhoz, annak házában kárt tettek, és követelték, hogy a család hagyja el Csonoplyát.

A vajdasági magyar vállalkozók is folyamatos zaklatásról számolnak be, sõt elszaporodtak az egyházi intézmények és személyiségek elleni súlyos támadások is. Több helyen vertek meg magyar katolikus papokat, robbantottak fel és raboltak ki plébániákat.

A fenti példák jól tükrözik, hogy egyszerre folyik egy pszichológiai megfélemlítés a vajdasági magyarsággal szemben, és egyre több esetben fordul elõ, hogy szerb menekültek betelepítésével alakítják át az etnikai arányokat.

A Fidesz mélységesen elítéli azt a politikát, azt a politikai rendszert, amely teret enged a brutális erõszaknak, amely elnézi a nacionalista indulatoktól túlfûtött atrocitásokat, a nemzeti kisebbségek megfélemlítését.

A Fidesz felszólítja a jugoszláv politikai vezetést, vessen véget a magyar kisebbséget ért nyomásgyakorlásnak, és biztosítsa a vajdasági magyarság számára a méltó emberi életet; valamint felkéri a Magyar Köztársaság kormányát és a nemzetközi fórumokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az említett atrocitások ne fordulhassanak elõ többet.

Tisztelt Országgyûlés! A Fidesz-Magyar Polgári Párt országgyûlési képviselõcsoportja támogatja azokat a szerb politikai erõket, amelyek valóban elkötelezettek az európai demokratikus értékrend iránt. Mi maximálisan abban vagyunk érdekeltek, hogy a szerb néppel békében, jó partneri viszonyban élhessünk egymás mellett. Jó példa erre a Magyarországon élõ szerb kisebbség és a magyar többség példamutató kapcsolata.

A Fidesz bízik abban, hogy Jugoszlávia mielõbb visszatér a demokratikus népek közösségébe, és az ott élõ közel 400 ezer magyar ténylegesen mûködõ kisebbségi jogait érdemben biztosító autonómia is mielõbb megvalósulhat. Véleményünk szerint az autonómia nem gyengíti, hanem erõsíti a biztonságot és a stabilitást. A világot legkevesebb ötven évre biztonságossá kell tennünk - mondta Churchill a második világháborút követõen. Jó lenne, ha még hosszabb idõszakban gondolkodhatnánk és tudnánk biztonságossá tenni a világot. Az autonómia mûködtetése és megléte a jövõ biztonságának egyik fontos záloga. Meggyõzõdésünk, hogy a határon túl élõ magyarok egyéni és közösségi jogainak lehetõ legszélesebb körû biztosítása nemcsak magyar érdek, hanem a megújuló és egységesülõ Európának is alapvetõ érdeke.

 

Számláló

Látogatók: 9496754

Online