A terepen vizsgáljuk ki az incidenseket Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2005. december 01.

Magyar Szó, 2005. december 1.

A terepen vizsgáljuk ki az incidenseket

Tegnap tartotta alakuló ülését a Vajdaságban történt nemzetek közötti incidensek kivizsgálásával és az incidensek megelőzésére vonatkozó javaslatok megtételével foglalkozó bizottság, melyet Szerbia és Montenegró minisztertanácsa hozott létre november 2-án. A bizottságnak öt tagja van: Vladimir Đurić, az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium magas rangú képviselője, Petar Lađević, a Köztársasági Kisebbségügyi Tanács titkára, Orosz János, a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság segédtitkára, Aleksandar Popov, a Regionalizmusért Központ nevű civil szervezet igazgatója és Varga László, a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője. Varga László nyilatkozott lapunknak a tegnapi ülés részleteiről:
- Az első ülésünkön elsősorban a bizottság elkövetkező munkájáról és a munka módszereiről tárgyaltunk. Abban állapodtunk meg, hogy a bizottság következő ülésén, melyre a jövő héten, valószínűleg már kedden sor kerül, összevetjük a belügyminisztériumnak a nemzetek közötti incidensekről szóló jelentését a rendelkezésünkre álló újságcikkekkel. Miután ez megtörtént, közösen kijelöljük azt a mintegy kéttucatnyi esetet, amely a legsúlyosabbnak minősíthető, és ezek részletes kivizsgálására teszünk kísérletet.
- Miként történik majd ezeknek az eseteknek a kivizsgálása?
- Megbeszéléseket folytatunk az adott községek, városok rendőrségi vezetőivel, nyomozóival, valamint az adott incidensekkel foglalkozó bírákkal is. Ugyanakkor a legeslegnagyobb jelentőségűnek ítélt féltucatnyi esetet megkíséreljük a terepen is kivizsgálni oly módon, hogy felvesszük a kapcsolatot az elkövetőkkel és az áldozatokkal is. Természetesen minden esetben átnézzük majd a bírósági és rendőrségi dokumentumokat. Mindezek után állásfoglalást fogalmazunk meg az adott incidensekkel kapcsolatban, és természetesen javaslatokat is teszünk a megoldásukra, melyekkel egyúttal szeretnénk hozzájárulni az incidensek csökkenéséhez.
- Sok esetben nem ismertek az elkövetők.
- A legsúlyosabb esetekben, amelyek emberölési kísérletnek vagy súlyos testi sértésnek minősíthetők, ismertek az elkövetők, néhány esetben pedig már született jogerős vagy nem jogerős ítélet is.
- A minisztertanácsi határozatból következő, szorosan vett feladatokon túl foglalkozik-e más, nemzetiségi kérdésekkel ez a bizottság?
- Javaslatomra - melyet a bizottság másik négy tagja is támogatott - foglalkozni fogunk még legalább két témakörrel, amelyek szerintem szorosan kapcsolódnak ezekhez az incidensekhez. Egyfelől kivizsgáljuk azokat az eseteket is, amelyek során a különböző közhatalmi szervek követtek el a kisebbségek képviselői ellen jogsértést. Itt elsősorban a szenttamási helységnévtábla-kihelyezéssel kapcsolatos problémákra gondolok. Másfelől javaslatot tettem arra, hogy jöjjön létre egy szakértői bizottság vagy albizottság, mely a szerbiai tanterveket, tanrendeket és tankönyveket elemezné abból a szempontból, hogy milyen mennyiségben és minőségben tartalmaznak olyan elemeket, amelyek hozzájárulnak vagy hozzájárulhatnának a nemzetek közötti viszonyok kiegyensúlyozottabbá tételéhez. Elsősorban a történelem, irodalom, képző- és zeneművészet, a polgári nevelés, a hittan, de nem utolsósorban a környezetnyelv tantárgyakat kellene alaposabban megvizsgálni mind a szerb, mind pedig a kisebbségi nyelveken folyó oktatást tekintetbe véve. Azt remélem, hogy a javaslatok megfogalmazása lehetővé teszi majd, hogy a közeljövőben olyan tartalmak kerülhessenek be elsősorban a tankönyvekbe, amelyek az egymás megértését és a toleranciát szolgálnák. Konkrét javaslatot is tettem ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, ha a szerb nyelven folyó történelemoktatás rávilágítana azokra a történelmi tényekre, amelyek az itt élő nemzetek közös történelmére vonatkoznak, és az itt élő kisebbségek ideérkezésével kapcsolatos tényeket tartalmazzák.
- Csak a magyar kisebbség elleni incidenseket vizsgálja a bizottság, vagy más kisebbségek sérelmeit is figyelembe veszi, lévén, hogy a bizottságban nincs jelen a magyaron kívül más kisebbségnek nemzeti tanácsbeli képviselője.
- Természetesen a más kisebbségek kárára elkövetett sérelmeket is elemezzük, de részletesen, a terepen csak a magyarság elleni támadásokkal foglalkozunk majd. A romák elleni incidenseket is vizsgálni fogjuk, de csak érintőlegesen, hiszen - bár a romák ellen irányuló támadások mindennaposak - ezek elsősorban Vajdaság területén kívül történnek, tehát ezek az esetek nem tartoznak a bizottság hatáskörébe.
PRESSBURGER Csaba

 

 
< Előző   Következő >

Számláló

Látogatók: 8142894

Online

Jelenleg 6 vendég online