Gyáva népnek nincs hazája? Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2005. jnius 22.
2005. június 22.

Gyáva népnek nincs hazája?

Igaza volt Kasza Józsefnek, amikor azt mondta a minap Temerinben, hogy a vajdasági magyar pártok csak akkor tudnak valamit tenni, ha tudnak a magyarverésekről és más inci­densekről.

Az azonban vérlázító, hogy egy hétpróbás vajdasági magyar politikus a saját és az egész vajdasági magyar politikai elitnek a magyarverések ügyében mutatott tizenöt éves eredménytelensége miatti esetleges felelősség elhárítását célozva a különben is agyonsanyar­gatott magyarok magatartásában keresi a hibát. Kasza József ugyanis a szerencsétlen hozzá­tartozókat és a kárvallottat Temerinben azzal fizette ki, hogy kijelentette: „gyáva népnek nincs hazája”.

Hagyjuk most a köztörvényes ügyekkel gyanúsított Kasza József temerini kirándulá­sának vélhető motívumait, s mondjuk ki: a vajdasági magyar pártok tizenöt éve nem tudják leállítani a magyarok elleni kilengéseket. Nem, mert erre pozíciójuknál fogva nem alkalma­sak.

A „kormányzati hatalomvállalók” míg hivatalban vannak nem szólhatnak „saját ma­guk” ellen. Ezért nem lepődtünk meg, amikor a szerb kormány alelnökeként szó nélkül hagyta az orra előtt zajló eseményeket. A szabadkai műszaki középiskola jobbára csantavéri utazó diákjainak, rendszeres megveretéséről és megalázó inzultusait, például.

Ugyanezek a „kormányzati hatalomvállalók” a választási kampány során, s miután ki­buktak a hatalomból szenvedélyes magyarvédőkké váltak. Kasza Józsefre sajnos még ez sem érvényes, hiszen ő lemondott a már előkészített amerikai útról és a lehetőségről, hogy a sze­nátusi meghallgatáson szólhasson a magyarverésekről. Csak azért mert – a szerb sajtó tanú­sága szerint – Tadic stábjából beintettek neki. A frissen megválasztott szerb elnöknek ugyanis nem felelt volna meg, hogy első hivatalos amerikai útját megelőzve, Kasza a magyarverések­ről beszéljen a vendéglátóknak. Kasza pedig – akkor még a Tadić-féle örökös koalícióban reménykedve – visszakozott. Csakúgy mint Józsa László is, aki saját bevallása szerint „nem ért rá” Kaszát helyettesíteni Amerikában.

Visszatérve a lényeghez: a vajdasági magyar politikai elit nemzeti szárnya sem alkal­mas a magyarverések visszaszorítására. Lamentációit a szerb hatalom kutyába se veszi. (Ha­csak nem lesz reakció a minapi a zentai kaszárnyában történt magyarverés esetében.)

A mindenkori vajdasági magyar politikai elit csak egyet tehet, de azt meg kell tennie. Objektív gyors és alapos tájékoztatást kell adnia minden incidensről kilengésről, amelynek kárvallottja magyar. Egységes rendszerben kell tájékoztatnia mind Belgrádot, mind Budapes­tet, mind pedig a nemzetközi politikai tényezőket. A VMDP már korábban javasolta Kasza Józsefnek, hogy hozzunk létre közös megfigyelő hálózatot, hogy hatékonyabban tájékozód­hassunk, és tájékoztathassunk, eredmény nélkül.

Tényleges változásokat csak a magyar kormány, a magyar politikai elit érhet el. Arra lenne szükség, hogy a vajdasági magyarság nyílt és megoldatlan helyzetére vonatkozóan a magyar kormány és a magyar parlamenti pártok összehangolt tevékenységbe kezdjenek. Úgy, hogy előbb maguk között is egyetértésre jutnak a követelések tekintetében.

A VMDP szerint meg kellene adni a kettős állampolgárságot. Hogy ez mit jelentene a vajdasági magyarság helyzetét illetően, arra nagyon jó példa a magyar belügyminiszter Végel Lászlóval szemben megnyilvánult fontos gesztusa. Az, hogy Végel László vajdasági magyar gondolkodó magyar állampolgársághoz jutott, nemcsak az ő politikai tekintélyét növeli az átlagos szerb polgárok szemében, hanem az egész vajdasági magyarságét is.

Világos követelésekkel kellene megkeresni a szerb hatalmi struktúrát és politikai elitet a tényleges magyar autonómia és a részarányos parlamenti képviselet ügyében is.

A magyarverések visszaszorításában csak Budapestnek,  a kétoldalú viszonyok egy új politikai modelljének megfelelő, határozott fellépése hozhat eredményt.

Amíg a szerb politikai elit nem veszi komolyan a magyar diplomáciát, nincs esély az eredményre. Van tehát mit rendbe hozni. A gyáva, netán a józan és megfélemlített népnek is van hazája. Mert a népet nem lehet leváltani. (Ágoston András, Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, III. évf. 67. szám 2005. június 22., Árgus)

 
< Előző   Következő >

Számláló

Látogatók: 7334896

Online