Megmaradás, egyenrangúság, gyarapodás Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2005. jnius 22.

Magyar Szó, 2005. június 22.

Megmaradás, egyenrangúság, gyarapodás

Lakossági fórumot tartott a VMSZ Temerinben – Az újabb magyarellenes támadásokról

Jól szervezett, tartalmas és tömeges lakossági fórumot tartott hétfőn este Temerinben a VMSZ helyi szervezete. A lakossági fórum témái voltak: a magyarellenes támadások, a magyarországi tévéadók vételének ellehetetlenítése, és megmaradásunk feltételei: a biztonság, a kisebbségi jogok és a gazdasági fellendülés. Az est vendégei Kasza József, a VMSZ elnöke, dr. Korhecz Tamás tartományi kisebbségügyi titkár és Bunyik Zoltán tartományi közoktatási és művelődési titkár voltak.
Dr. Matuska Mihály, az est házigazdája, a VMSZ helyi szervezetének elnöke, miután köszöntötte a vendégeket, majd ismertette a lakossági fórum témáit, az utóbbi napok magyarellenes támadásaira hívta fel a figyelmet, ennek kapcsán is a Kertbarátkör használatában levő kertészlak körül kialakult bonyodalmakra.
Mielőtt ezzel kapcsolatban elhangzottak volna a hozzászólások, Kókai Zoltán, a Kertbarátkör elnöke, és Snaider Sándor, a Kör alelnöke ismertették a Temerinben legtömegesebb magyar civil szervezet tevékenységét, és a kertészlak használata körül kirobbant legújabb bonyodalmakat.
A kertészlak használati jogával kapcsolatban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen (június 7-én) indult be, bár várható volt, a temerini magyarság érdekeit mélyen sértő eljárás. Kókai szerint, ami történt, nemcsak nemzetellenesnek tekinthető, hanem emberi értékrend ellen irányuló is. A nyolc évvel ezelőtt megalakult Kertbarátkör és a köréje csoportosuló többi magyar jellegű szervezet három évvel ezelőtt 99 évre szóló szerződést kötött az önkormányzattal a kastélykertben levő, valamivel több mint száz négyzetméter alapterületű ún. kertészlak használatára. Rengeteg munkával kitatarozták, berendezték, arra számítva, hogy hosszú időkre megteremtették a kör működésének alapfeltételeit. Ám néhány nappal a képviselő-testület említett ülése előtt a Kertbarátkör tudomására jutott, hogy az önkormányzat jogi szabálytalanságra hivatkozva fel kívánja bontani a szerződést (ami meg is történt), és csupán egy évre szóló használati szerződést kíván a Kerttbarátkörrel kötni, azt is azzal a feltétellel, hogy a kör viselje gondját az egész parknak, amire természetszerűen nincs anyagi ereje. Kókai szerint, és ez tűnt ki mások felszólalásaiból is, Temerinben egyes szerb politikai köröknek nagy gondot jelent, hogy egy magyar szervezet otthona lett a kastélykertben levő kis épület. Folynak a tárgyalások a község elnökével egy méltányosabb szerződés megkötéséről, ám a megbeszélések kimenetele még ismeretlen. Ha nem jutnak megegyezésre, ellehetetlenedhet egy eddig kiválóan tevékenykedő magyar szervezet munkája, amely nemcsak az Illés-napi rendezvények, a töknapok és a Vince-napi borverseny megszervezésében csúcsosodik ki, hanem szakmai képzést és támogatást is nyújt a kertészkedőknek.
-- Addig jutottunk – mondta Snaider Sándor –, hogy Temerinben már nem tudunk kimenni az utcára, hogy meg ne szólítanának bennünket aggodalommal, mi van a kertészlakkal. Támogatnak bennünket gondunk megoldásában az ellenzéki pártok, a társ- és rokon egyesületek, ami erőt ad a községi hatalomtartókkal való küzdelemhez.
A lakossági fórum résztvevői a kertészlak körüli bonyodalmakat újabb magyarságellenes támadásként vették, a VMSZ helyi szervezetének pedig az az álláspontja, hogy támogatja a Kertbarátkört, az önkormányzat döntését pedig a helyi magyarság identitásának megőrzése ellen irányuló újabb szervezett akciónak tekinti.
A magyarellenes támadásokat illetően más esetekre vonatkozóan is sorjáztak a panaszok. A szülők, akiknek gyerekeit összesen 61 évre ítélték, rettentően szigorúnak tekintik az ítéletet. Szerintük a gyerekek nem nemzeti alapon verték meg Zoran Petrovićot, mégis így ítélkeztek felettük. Hiányolták a körültekintő vizsgálatot, és az ügy újratárgyalását kérték. Mások gyújtogatásokról, a tolerancia értelmezésének kettős mércéjéről szóltak, egy szenttamási édesanya pedig katonafiát ért testi sérülésekről beszélt.
A magyarellenességgel, bántalmazásokkal kapcsolatban Bunyik Zoltán arról beszélt, hogy mennyire etnikai alapon dolgozik a szerb igazságszolgáltatás. Kasza József pedig azt közölte, hogy a legtöbbször, bár látszólag egyedi esetről van szó, a történések nagyon is egybefonódnak. Éppen ezért a VMSZ kiáll minden egyes eset mellett, vállalja, hogy képviselje a hatóságok felé az ügyet -- ha időben jelentik azt. A VMSZ vezetői nagyon sok esetben azt tapasztalják, hogy a szülők hallgatnak, nem jelentik, ha megverik gyerekeiket, vagy nem adják a nevüket a jelentéshez. Csak akkor tudunk a magyarellenes jelenségekkel szembeszegülni, ha merjük vállalni, hogy magyarok vagyunk, merünk kiállni igazunk mellett, tudunk szervezkedni. Kasza József kérte a jelenlévőket, hogyha megtudnak valamilyen magyarellenes esetet, azonnal jelentsék a VMSZ-irodában, hogy lépni tudjanak.
A magyarországi tévéadások vételének ellehetetlenítése kapcsán elhangzott a gyanú, hogy mindez akkor történik, amikor Temerinben egy belgrádi cég megkezdte a kábeltévé hálózatának szerelését. Úgy tűnik, az adások zavarása és hazai adóknak a magyar csatornákra való átállítása összefüggésben van a kábeltelevízióra való csatlakoztatás népszerűsítésével. A magyarokat rákényszerítik arra, hogy fizessenek elő a kábeltelevízióra, ha nézni akarják a magyar adásokat.
Dr. Korhecz Tamás a VMSZ-nek, mint kisebbségvédelmi szervezetnek három legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Ezek: a délvidéki magyarság szülőföldön való megmaradása és boldogulása; a magyar közösség egyenrangúsága a vele együtt élő nemzeti közösségekkel és a szerb többségű nemzeti közösséggel; hozzájárulás ahhoz, hogy a szülőföld gyarapodjon, fejlődjön és az európai közösség részévé váljon. A témához kapcsolódóan Bunyik Zoltán kiemelte, hogy a VMSZ síkraszáll a kisvállalatok kedvező kölcsönökkel való segítéséért és az állami szférában való részarányos foglalkoztatásért. A továbbiakban tájékoztatott a személye ellen indított vádaskodások hátteréről.

G. B.

 
< Előző   Következő >

Számláló

Látogatók: 7334730

Online