Érthetetlen nagyvonalúság / Zomborban is elítélik a temerini barbarizmust Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2005. jnius 14.

Magyar Szó, 2005. június 14.

Érthetetlen nagyvonalúság

A VMDP temerini szervezetének reagálása a magyar fiatalokat ért támadásra

Ágoston András, a VMDP elnöke és Csorba Béla, a párt alelnöke ez év június 13-án fölkereste a temerini rendőrséget, és Miskolci Lajos osztályvezetőtől részletes információkat kért a magyar fiatalokat ért két nappal korábbi támadásról, körülményeiről és közvetlen következményeiről. Az elmondottak alapján nemcsak a verekedés részleteit ismerhettük meg, de megállapíthattuk, hogy hétvégeken az éjszakai órákban Temerin központjában és a fiatalok által látogatott vendéglátó-ipari létesítmények környékén nem kielégítő a biztonsági helyzet, az önkormányzati felügyeleti szervek ellenőrző munkája hanyag, a vendéglátó-ipari létesítmények jelentős része büntetlenül sorozatosan megszegi az előírásokat, a rendbontások felelőseire pedig a legtöbb esetben olyan jelentéktelen büntetéseket rónak ki, hogy azoknak nincs elrettentő erejük. Félő, hogy a szankciók következetlen alkalmazása miatt Temerin hamarosan a környék garázdáinak, huligánjainak és bűnözőinek a gyülekezőhelyévé válik, s ezáltal nemcsak a békés polgárok nyugalma kerül végveszélybe, de utánpótlást kapnak azon lumpenelemek is, amelyek az eddigiek során elsőrendű kiváltói voltak az etnikai konfliktusoknak.
Ilyen összefüggésben egyenesen elképesztő, hogy a két nappal korábbi verekedést kiprovokáló egyik szerb férfi ellen eddig tizennégy bűnvádi följelentést tettek, ám csak egyetlenegyszer ítélték el, ugyanakkor – bár a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte, a másik támadó provokátorral együtt – a szabálysértési bíró az eljárás befejezése előtt társával együtt szabadon engedte. Számunkra érthetetlen ez a nagyvonalúság.
A dolgok ismeretében csupán csekély vigasz a rendőrség ezúttal példás eljárása, beleértve azt a tényt is, hogy nem leplezték a verekedést kezdeményezők magyarellenes indítékait. A jelenség orvoslására átfogóbb rendszerbeli változásokra van szükség, a büntetőeljárás egész folyamatában és gyakorlatában egyaránt.
Természetesen mindez szükségessé teszi a következetes helyi cselekvést is, Csorba Béla ennek elősegítése érdekében javasolta a község nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsának mielőbbi összehívását.

Cs. B.

Zomborban is elítélik a temerini barbarizmust

A nemesmiliticsi parkosítást is bírálja a Vajdasági Párt zombori kollégiuma

A Vajdasági Párt zombori kollégiuma a legerélyesebben elítéli azt a barbár cselekedet, amely a múlt szombaton történt Temerinben, amikor nemzeti türelmetlenség miatt magyar fiatalokat vertek meg, mert „vették maguknak a bátorságot”, és magyarul beszélgettek.
– Követeljük, hogy az illetékes szervek derítsenek fényt ennek az elítélendő esetnek minden részletére, arra, hogy miként történhetett ilyesmi. Ez az eset is alátámasztja pártunk azon törekvésének jogosságát, hogy be kell vezetni a figyelőszolgálatot, nemcsak a városban, hanem a falusi helyi közösségekben is, mert sajnálatos módon már szinte mindennapossá vált a közrend elleni vétség. Nem lehet semmiképpen kifogásnak, enyhítő körülménynek venni, hogy a temerini elkövetők ittas állapotban támadtak a magyar fiatalokra. A Tartományi Képviselőház illetékes bizottságához folyamodunk majd, tegyenek meg mindent azért, hogy az efféle esetek ne ismétlődhessenek meg. Javasoljuk: az alkoholos italok árusításánál tartsák magukat ahhoz az előíráshoz, hogy kiskorúak nem vehetnek szeszesitalt, sőt, kívánatos lenne, ha növelnék azok korhatárát, akik megvehetik azt – közölte tegnap Zoran Terzin, a Vajdasági Párt kollégiumának zombori tagja.
Fölemelte szavát az ellen is, ami a zombori községhez tartozó Nemesmiliticsen történt, és amit tervszerű településszépítésnek neveztek el a falu vezetői. Zoran Terzint és munkatársait elképesztette az az információ, miszerint tíz nappal ezelőtt kivágták a fákat a falu központjában, azzal a megindoklással, hogy parkosítani kell a templom körüli területet. Furcsának, sőt megengedhetetlennek találta, hogy mindezt az illetékes községi szervek tudta nélkül hajtották végre, de elmondása szerint az is kérdéses, hová is kerültek egyáltalán a kivágott fák.
Egyébként összesen 27 egészséges, 50-70 centiméter átmérőjű fát vágtak ki. Emiatt tiltakozásukat fejezték ki az ökológiai egyesület tagjai, gyertyát gyújtottak a kivágott fák rönkjein. A tiltakozó gyűlésen nagyszámú polgár jelent meg, ezt megelőzően pedig több mint 400-an írták alá a fairtás elleni követelést.

H. Á.

 

 
< Előző   Következő >

Számláló

Látogatók: 7334607

Online