Srpski
Szűrő     Rendezés     # 
Dátum Cím Szerző Találatok
2010. februr 20. Centar za ljudska prava kritikuje ministra Èipliæa admin 820
2010. februr 20. Izazivanje nemira u Temerinu admin 1037
2010. februr 20. Incident u Temerinu: Novinari su nezainteresovani za temu admin 858
2010. februr 20. POVODOM NOVIH MEÐUNACIONALNIH INCIDENATA U TEMERINU admin 790
2010. februr 20. U Temerinu se opet dogodio incident admin 814
2009. december 14. U Temerinu je ipak ukradena maðarska zastava admin 950
2009. szeptember 04. Povodom smanjenja nastave na manjinskim jezicima admin 841
2009. prilis 15. Otvoreno o problemima! admin 887
2009. prilis 03. O Vojvodini u Briselu admin 870
2009. prilis 02. Poèinje opravdavanje nedela admin 900
2009. prilis 02. Kazne za poèinioce admin 872
2009. prilis 01. Program tolerancije zanemaruje su¹tinu! admin 997
2009. mrcius 28. Poziv liderima Maðarske Koalicije admin 886
2009. janur 13. Prefarban maðarski natpis na tabli sa natpisima imena mesta u Beèeju admin 1877
2009. janur 07. Bez priznavanja masakra u ju¾nim krajevima Srbija ne mo¾e biti èlan EU admin 936
2008. november 08. POVODOM INDICIJA O JAÈANJU MEÐUNACIONALNIH TENZIJA U BAÈKOJ UZ OBNAVLJANJE RASPRAVE O PRERADI PRO©LO admin 1018
2008. augusztus 14. Srbobran (Szenttamás): ponovo o maðarskim natpisima admin 1904
2008. jnius 08. Ista prava svima, toleranciju prema drugima! admin 1701
2007. november 30. Otvoreno pismo admin 899
2007. prilis 12. Sa namerom zastra¹ivanja admin 830
2007. mrcius 13. Nikome ne smeta?! admin 1028
2007. mrcius 08. I osuðenici imaju svoja prava admin 805
2007. mrcius 06. U opasnosti lokalne radio stanice na maðarskom jeziku admin 929
2006. november 08. Lukava mahinacija policije i pravosuða admin 915
2006. jnius 08. I nadalje je va¾eæa dvojna mera admin 1067
2006. prilis 02. Napadnuti Tibor Du¹noki razmi¹lja o iseljavanju admin 978
2006. mrcius 30. Reagovanje na izve¹taj Ministarstva Unutra¹njih Poslova Srbije admin 1022
2006. janur 26. Osnovan Centar za Ljudska Prava! admin 1002
2006. janur 18. Incident u Novom Sadu krajem novembra 2003.godine admin 1223
2006. janur 06. Pretili pokrajinskom zameniku sekretara informisanja admin 972
2005. december 29. Törökbecse - Új Becse? admin 1332
2005. december 27. Manjine se oseæaju ugro¾eno admin 917
2005. december 27. Prisiljavali su maðare na to da poreknu svoj nacionalni identitet i umesto toga priznaju srpstvo!! admin 915
2005. december 23. Misli krajem godine o toleranciji, jednakosti admin 1016
2005. december 12. Temerinski sluèaj-razgovor sa rodbinom admin 2024
2005. december 07. Incident protiv maðara u Temerinu: napadaèima zatvorska kazna admin 1058
2005. december 03. Tragikomedija u Novom Kne¾evcu? admin 2362
2005. november 29. Done¹ena je presuda u predmetu tuèe u senæanskoj kasarni admin 2035
2005. november 22. I¹amarali su ga, jer je govorio na maðarskom jeziku admin 954
2005. november 05. Vrhunac cinizma admin 1003
2005. oktber 18. Demonstracija u srpskom fokusu admin 1017
2005. oktber 15. Zauzimanje kuæe admin 1349
2005. szeptember 29. Govor ®olta Beèeija ( ENP-ED ) na plenarnoj sednici o Vojvodini admin 935
2005. szeptember 27. Da li je bila kafanska tuèa? admin 953
2005. szeptember 27. Izjava protesta admin 949
2005. szeptember 26. Ubistvo u Kanji¾i admin 1022
2005. szeptember 16. Incident u Subotici: Napali - provocirali maðarske gimnazijalce admin 1170
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 47 / 47

Számláló

Látogatók: 6327896

Online