Srpski
Szűrő     Rendezés     # 
Dátum Cím Szerző Találatok
2010. februr 20. Centar za ljudska prava kritikuje ministra Èipliæa admin 621
2010. februr 20. Izazivanje nemira u Temerinu admin 888
2010. februr 20. Incident u Temerinu: Novinari su nezainteresovani za temu admin 683
2010. februr 20. POVODOM NOVIH MEÐUNACIONALNIH INCIDENATA U TEMERINU admin 585
2010. februr 20. U Temerinu se opet dogodio incident admin 652
2009. december 14. U Temerinu je ipak ukradena maðarska zastava admin 743
2009. szeptember 04. Povodom smanjenja nastave na manjinskim jezicima admin 616
2009. prilis 15. Otvoreno o problemima! admin 697
2009. prilis 03. O Vojvodini u Briselu admin 684
2009. prilis 02. Poèinje opravdavanje nedela admin 712
2009. prilis 02. Kazne za poèinioce admin 697
2009. prilis 01. Program tolerancije zanemaruje su¹tinu! admin 778
2009. mrcius 28. Poziv liderima Maðarske Koalicije admin 686
2009. janur 13. Prefarban maðarski natpis na tabli sa natpisima imena mesta u Beèeju admin 1639
2009. janur 07. Bez priznavanja masakra u ju¾nim krajevima Srbija ne mo¾e biti èlan EU admin 745
2008. november 08. POVODOM INDICIJA O JAÈANJU MEÐUNACIONALNIH TENZIJA U BAÈKOJ UZ OBNAVLJANJE RASPRAVE O PRERADI PRO©LO admin 795
2008. augusztus 14. Srbobran (Szenttamás): ponovo o maðarskim natpisima admin 1652
2008. jnius 08. Ista prava svima, toleranciju prema drugima! admin 1488
2007. november 30. Otvoreno pismo admin 724
2007. prilis 12. Sa namerom zastra¹ivanja admin 640
2007. mrcius 13. Nikome ne smeta?! admin 857
2007. mrcius 08. I osuðenici imaju svoja prava admin 611
2007. mrcius 06. U opasnosti lokalne radio stanice na maðarskom jeziku admin 757
2006. november 08. Lukava mahinacija policije i pravosuða admin 703
2006. jnius 08. I nadalje je va¾eæa dvojna mera admin 886
2006. prilis 02. Napadnuti Tibor Du¹noki razmi¹lja o iseljavanju admin 791
2006. mrcius 30. Reagovanje na izve¹taj Ministarstva Unutra¹njih Poslova Srbije admin 845
2006. janur 26. Osnovan Centar za Ljudska Prava! admin 827
2006. janur 18. Incident u Novom Sadu krajem novembra 2003.godine admin 1071
2006. janur 06. Pretili pokrajinskom zameniku sekretara informisanja admin 787
2005. december 29. Törökbecse - Új Becse? admin 1150
2005. december 27. Manjine se oseæaju ugro¾eno admin 747
2005. december 27. Prisiljavali su maðare na to da poreknu svoj nacionalni identitet i umesto toga priznaju srpstvo!! admin 746
2005. december 23. Misli krajem godine o toleranciji, jednakosti admin 844
2005. december 12. Temerinski sluèaj-razgovor sa rodbinom admin 1843
2005. december 07. Incident protiv maðara u Temerinu: napadaèima zatvorska kazna admin 885
2005. december 03. Tragikomedija u Novom Kne¾evcu? admin 2141
2005. november 29. Done¹ena je presuda u predmetu tuèe u senæanskoj kasarni admin 1842
2005. november 22. I¹amarali su ga, jer je govorio na maðarskom jeziku admin 781
2005. november 05. Vrhunac cinizma admin 831
2005. oktber 18. Demonstracija u srpskom fokusu admin 842
2005. oktber 15. Zauzimanje kuæe admin 1170
2005. szeptember 29. Govor ®olta Beèeija ( ENP-ED ) na plenarnoj sednici o Vojvodini admin 762
2005. szeptember 27. Da li je bila kafanska tuèa? admin 779
2005. szeptember 27. Izjava protesta admin 764
2005. szeptember 26. Ubistvo u Kanji¾i admin 882
2005. szeptember 16. Incident u Subotici: Napali - provocirali maðarske gimnazijalce admin 985
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 47 / 47

Számláló

Látogatók: 3982329

Online