Srpski
Szűrő     Rendezés     # 
Dátum Cím Szerző Találatok
2010. februr 20. Centar za ljudska prava kritikuje ministra Èipliæa admin 839
2010. februr 20. Izazivanje nemira u Temerinu admin 1055
2010. februr 20. Incident u Temerinu: Novinari su nezainteresovani za temu admin 880
2010. februr 20. POVODOM NOVIH MEÐUNACIONALNIH INCIDENATA U TEMERINU admin 814
2010. februr 20. U Temerinu se opet dogodio incident admin 834
2009. december 14. U Temerinu je ipak ukradena maðarska zastava admin 974
2009. szeptember 04. Povodom smanjenja nastave na manjinskim jezicima admin 866
2009. prilis 15. Otvoreno o problemima! admin 907
2009. prilis 03. O Vojvodini u Briselu admin 888
2009. prilis 02. Poèinje opravdavanje nedela admin 916
2009. prilis 02. Kazne za poèinioce admin 892
2009. prilis 01. Program tolerancije zanemaruje su¹tinu! admin 1020
2009. mrcius 28. Poziv liderima Maðarske Koalicije admin 912
2009. janur 13. Prefarban maðarski natpis na tabli sa natpisima imena mesta u Beèeju admin 1910
2009. janur 07. Bez priznavanja masakra u ju¾nim krajevima Srbija ne mo¾e biti èlan EU admin 955
2008. november 08. POVODOM INDICIJA O JAÈANJU MEÐUNACIONALNIH TENZIJA U BAÈKOJ UZ OBNAVLJANJE RASPRAVE O PRERADI PRO©LO admin 1041
2008. augusztus 14. Srbobran (Szenttamás): ponovo o maðarskim natpisima admin 1931
2008. jnius 08. Ista prava svima, toleranciju prema drugima! admin 1726
2007. november 30. Otvoreno pismo admin 922
2007. prilis 12. Sa namerom zastra¹ivanja admin 853
2007. mrcius 13. Nikome ne smeta?! admin 1047
2007. mrcius 08. I osuðenici imaju svoja prava admin 827
2007. mrcius 06. U opasnosti lokalne radio stanice na maðarskom jeziku admin 953
2006. november 08. Lukava mahinacija policije i pravosuða admin 971
2006. jnius 08. I nadalje je va¾eæa dvojna mera admin 1087
2006. prilis 02. Napadnuti Tibor Du¹noki razmi¹lja o iseljavanju admin 1002
2006. mrcius 30. Reagovanje na izve¹taj Ministarstva Unutra¹njih Poslova Srbije admin 1044
2006. janur 26. Osnovan Centar za Ljudska Prava! admin 1020
2006. janur 18. Incident u Novom Sadu krajem novembra 2003.godine admin 1244
2006. janur 06. Pretili pokrajinskom zameniku sekretara informisanja admin 994
2005. december 29. Törökbecse - Új Becse? admin 1357
2005. december 27. Manjine se oseæaju ugro¾eno admin 937
2005. december 27. Prisiljavali su maðare na to da poreknu svoj nacionalni identitet i umesto toga priznaju srpstvo!! admin 935
2005. december 23. Misli krajem godine o toleranciji, jednakosti admin 1039
2005. december 12. Temerinski sluèaj-razgovor sa rodbinom admin 2048
2005. december 07. Incident protiv maðara u Temerinu: napadaèima zatvorska kazna admin 1080
2005. december 03. Tragikomedija u Novom Kne¾evcu? admin 2398
2005. november 29. Done¹ena je presuda u predmetu tuèe u senæanskoj kasarni admin 2061
2005. november 22. I¹amarali su ga, jer je govorio na maðarskom jeziku admin 980
2005. november 05. Vrhunac cinizma admin 1028
2005. oktber 18. Demonstracija u srpskom fokusu admin 1039
2005. oktber 15. Zauzimanje kuæe admin 1375
2005. szeptember 29. Govor ®olta Beèeija ( ENP-ED ) na plenarnoj sednici o Vojvodini admin 954
2005. szeptember 27. Da li je bila kafanska tuèa? admin 972
2005. szeptember 27. Izjava protesta admin 970
2005. szeptember 26. Ubistvo u Kanji¾i admin 1042
2005. szeptember 16. Incident u Subotici: Napali - provocirali maðarske gimnazijalce admin 1194
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 47 / 47

Számláló

Látogatók: 6939872

Online