Srpski
Szűrő     Rendezés     # 
Dátum Cím Szerző Találatok
2010. februr 20. Centar za ljudska prava kritikuje ministra Èipliæa admin 889
2010. februr 20. Izazivanje nemira u Temerinu admin 1099
2010. februr 20. Incident u Temerinu: Novinari su nezainteresovani za temu admin 925
2010. februr 20. POVODOM NOVIH MEÐUNACIONALNIH INCIDENATA U TEMERINU admin 870
2010. februr 20. U Temerinu se opet dogodio incident admin 877
2009. december 14. U Temerinu je ipak ukradena maðarska zastava admin 1022
2009. szeptember 04. Povodom smanjenja nastave na manjinskim jezicima admin 916
2009. prilis 15. Otvoreno o problemima! admin 954
2009. prilis 03. O Vojvodini u Briselu admin 930
2009. prilis 02. Poèinje opravdavanje nedela admin 959
2009. prilis 02. Kazne za poèinioce admin 933
2009. prilis 01. Program tolerancije zanemaruje su¹tinu! admin 1073
2009. mrcius 28. Poziv liderima Maðarske Koalicije admin 963
2009. janur 13. Prefarban maðarski natpis na tabli sa natpisima imena mesta u Beèeju admin 1963
2009. janur 07. Bez priznavanja masakra u ju¾nim krajevima Srbija ne mo¾e biti èlan EU admin 999
2008. november 08. POVODOM INDICIJA O JAÈANJU MEÐUNACIONALNIH TENZIJA U BAÈKOJ UZ OBNAVLJANJE RASPRAVE O PRERADI PRO©LO admin 1089
2008. augusztus 14. Srbobran (Szenttamás): ponovo o maðarskim natpisima admin 1990
2008. jnius 08. Ista prava svima, toleranciju prema drugima! admin 1776
2007. november 30. Otvoreno pismo admin 967
2007. prilis 12. Sa namerom zastra¹ivanja admin 897
2007. mrcius 13. Nikome ne smeta?! admin 1086
2007. mrcius 08. I osuðenici imaju svoja prava admin 871
2007. mrcius 06. U opasnosti lokalne radio stanice na maðarskom jeziku admin 999
2006. november 08. Lukava mahinacija policije i pravosuða admin 1024
2006. jnius 08. I nadalje je va¾eæa dvojna mera admin 1135
2006. prilis 02. Napadnuti Tibor Du¹noki razmi¹lja o iseljavanju admin 1046
2006. mrcius 30. Reagovanje na izve¹taj Ministarstva Unutra¹njih Poslova Srbije admin 1091
2006. janur 26. Osnovan Centar za Ljudska Prava! admin 1066
2006. janur 18. Incident u Novom Sadu krajem novembra 2003.godine admin 1290
2006. janur 06. Pretili pokrajinskom zameniku sekretara informisanja admin 1037
2005. december 29. Törökbecse - Új Becse? admin 1405
2005. december 27. Manjine se oseæaju ugro¾eno admin 983
2005. december 27. Prisiljavali su maðare na to da poreknu svoj nacionalni identitet i umesto toga priznaju srpstvo!! admin 978
2005. december 23. Misli krajem godine o toleranciji, jednakosti admin 1091
2005. december 12. Temerinski sluèaj-razgovor sa rodbinom admin 2094
2005. december 07. Incident protiv maðara u Temerinu: napadaèima zatvorska kazna admin 1123
2005. december 03. Tragikomedija u Novom Kne¾evcu? admin 2456
2005. november 29. Done¹ena je presuda u predmetu tuèe u senæanskoj kasarni admin 2110
2005. november 22. I¹amarali su ga, jer je govorio na maðarskom jeziku admin 1025
2005. november 05. Vrhunac cinizma admin 1070
2005. oktber 18. Demonstracija u srpskom fokusu admin 1088
2005. oktber 15. Zauzimanje kuæe admin 1424
2005. szeptember 29. Govor ®olta Beèeija ( ENP-ED ) na plenarnoj sednici o Vojvodini admin 995
2005. szeptember 27. Da li je bila kafanska tuèa? admin 1020
2005. szeptember 27. Izjava protesta admin 1015
2005. szeptember 26. Ubistvo u Kanji¾i admin 1083
2005. szeptember 16. Incident u Subotici: Napali - provocirali maðarske gimnazijalce admin 1235
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>
Eredmények 1 - 47 / 47

Számláló

Látogatók: 7757249

Online