Dokumentumok
MRM-közlemény: Fellángoló magyarellenesség Temerinben Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. janur 31.

MRM-közlemény: Fellángoló magyarellenesség Temerinben

Verekedés, uszítás, koncepciós per

 A Magyar Remény Mozgalom (MRM) határozottan elítéli és a bűnösök mihamarabbi kézre kerítését követeli a legújabb Temerinben történt magyarellenes támadások kapcsán. A rendelkezésre álló információk alapján vasárnap hajnalban két hazafelé tartó magyar fiatalt támadott meg hat szerbül beszélő egyén, akik az ütlegelés és rugdosás közben a sértetteket szidalmazták magyarságuk miatt. Ezután a szerbek másik három magyart bántalmaztak az első esettől nem messze. Mindkét verekedésben egy-egy magyar fiatal szenvedett súlyosabb sérüléseket. Egy nappal korábban pedig az egyik utcában “SMRT MAĐARIMA!” (Halál a magyarokra!) falfirka jelent meg, amelyről a lakosság értesítette a rendőrséget.
Ugyanakkor, az MRM január 14-i közleményében közölte, hogy aggodalommal figyeli a folyamatban lévő bírósági eljárást az ,,új temerini fiúk” néven elhíresült magyar fiatalok ügyében. Nemrégiben derült ki, hogy ugyanazt a Zdenka Stakić bírónőt nevezték ki a tárgyaláshoz, mint aki 2005-ben öt temerini fiatalt összesen 61 évre ítélt, egy súlyos fizikai bántalmazás kapcsán. Félő, hogy ismét egy koncepciós per van előkészülőben, ezért szükséges, hogy a szerb, a magyar és a nemzetközi nyilvánosság figyelme most Újvidékre irányuljon.
A vádlottak szülei és hozzátartozói aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy sikerüljön kieszközölni egy másik bíró kinevezését az ügy tárgyalására. Az MRM támogatja a kezdeményezést, és megkér minden délvidéki polgárt, hogy csatlakozzon az akcióhoz. Az online ívet a http://www.peticiok.com/temerini_ugy webcímen keresztül írhatják alá, vagy pedig a kinyomtatott aláírásgyűjtő űrlapon (http://www.delhir.com/images/2013/temerini_eset_birocsere_peticio.jpg).

Az MRM nevében,
László Bálint
elnök

 
A Keskenyúton Alapítvány közleménye Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. janur 31.

A Keskenyúton Alapítvány közleménye

A verbászi keresztállítás a teljes nyilvánosság előtt zajlott le

 A Keskenyúton Alapítvány elítéli a verbászi temetőben lévő tömegsírnál állított kereszt megrongálását.
Az alapítvány, mint a keresztállítás egyik szervezője tájékoztatja a közvéleményt, hogy a néhány szerbiai hírforrásban megjelent hírrel ellentétben a keresztállítás a teljes nyilvánosság előtt, 2012. november 3-án, a déli órákban zajlott le, mintegy ötven személy jelenlétében, a helyi katolikus templomban, a II. világháború összes délvidéki áldozatáért mondott engesztelő szentmisét követően. Az 1944-es verbászi ártatlan áldozatok emlékére szervezett megemlékezést a szervezők jó előre meghirdették, és bejelentették az önkormányzatnál. Több délvidéki párt és civil szervezet képviselője mellett jelen voltak az áldozatok leszármazottai közül is néhányan, olyanok is, akik közel hét évtizeddel a titokban végrehajtott tömegmészárlás után végre le tudták győzni félelmüket. Emlékező beszédet többek között Kiss Antal, a brüsszeli HUNINEU iroda vezetője mondott.
Az emléktáblán olvasható évszámok az ártatlan áldozatok likvidálásának (1944), és a keresztállítás (2012) évére utalnak.
A megemlékezésről több szerbiai és magyarországi országos média is beszámolt http://keskenyut.hu/page/234/art/709/akt/1/html/kegyeletadas-verbaszon.html

Budapest, 2013. január 26.
Cseresnyésné Kiss Magdolna kuratóriumi elnök

 
Etnikai válságspirál Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. janur 31.

 Etnikai válságspirál

A nagybecskereki civiltársadalom-fejlesztési központ közleménye és összefoglalója alapján

 A legújabb temerini incidensnek különös jelentősége van a koszovói probléma megoldására felkínált megoldások fényében, véli a civiltársadalom-fejlesztési központ (Centar za razvoj civilnog društva - CRCD).
A több éves múltra visszatekintő temerini etnikai összetűzések nem hagynak alább a tartományi közigazgatás, a független testületek és a belügyi szervek minden erőfeszítése ellenére sem. Január 27-ére virradóra két ízben is megvertek öt magyar nemzetiségű fiatalt. Nagyon komoly jelek utalnak arra, hogy ezeket a fiatalokat kizárólag etnikai hovatartozásuk miatt bántalmazták. 2012 október 21-én Temerinben két szerb fiatalembert vert meg hét magyar, náci jeleket viselő fiatal, emlékeztet a központ közleményében, amely szerint ezzel tovább csavarodik a temerini etnikai alapú erőszak spirálja. A közlemény emlékeztet a korábbi nemzeti indíttatású esetekre is.
A közlemény szerint Koszovó függetlenségének 2008-as kikiáltása, majd az észak-koszovói községek autonómiájáról alkotott elképzelések radikalizálták Vajdaságban a magyar autonómiaköveteléseket. Temerinben, amely egyfelől a viszonylag homogén magyar etnikai korpusz határán van, másfelől alig 20 kilométernyire a legmilitánsabb újvidéki és veterniki szerb neonáci szervezetektől, mindez beláthatatlan következményekkel járhat.
A központ közleménye szerint, amelyet Snežana Ilić írt alá, folyamatosan kísérni kell a koszovói kérdés megoldására tett erőfeszítéseket, s figyelni azok hatását, lecsapódását a vajdasági etnikai viszonyokra. A temerini nemzeti indíttatású incidensek ebből a szempontból minden alkalommal megbízható tesztek.
A civiltársadalom-fejlesztési központ (CRCD) a Nyílt Társadalom Alap támogatásával és a vajdasági képviselőházzal közösen 2012 áprilisában felmérte a temerini nemzetek közötti viszonyokat. Megállapították, nagyon kényes és törékeny az egyensúly a községben, ami a szerb többség és a magyar kisebbség viszonyát illeti. Ez az elmúlt évtizedben többször összetűzésekhez is vezetett. A központ megállapítása szerint Temerin sajátságos "lakmuszpapír" a múlt, a jelen és a jövő vajdasági etnikai incidensei esetében.
A nemzetek közötti türelmetlenség különösen a fiatalok körében kifejezett, hiszen élesen elkülönülnek a szerb és a magyar közösségek, a fiatalok nem "keverednek".
Az incidensek elkövetőivel és kiváltó okaival kapcsolatban a kutatás során megkérdezett temeriniek általában az alkoholt és a kábítószert emlegették, a nacionalizmust mint kiváltó okot gyakran meg sem említették.
A felmérés szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy Szerbiában "normalizálták" az nacionalizmust, s a mindennapok szintjén olyannyira átszőtte már az életet, hogy szinte észrevétlenné vált. Amit mindkét nemzeti közösség tagjai észrevettek, az a szélsőséges szervezetek (Obraz, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Nacionalni stroj) tevékenysége a helyi közösségek szintjén.
A nemzetek közötti viszonyt Temerinben a szerb anyanyelvű megkérdezettek jobbnak ítélték meg, mint magyar polgártársaik: a megkérdezett szerbek 39, a magyarok 52 százaléka látja úgy, hogy a többség és a kisebbség közötti viszony feszültségektől terhes. A jövőt illetően azonban a temerini szerbek sokkal borúlátóbbak, mint magyar szomszédaik. A megkérdezett magyaroknak csak a 13%-a értékelte kedvezőtlennek nemzete kilátásait, míg a szerbeknél ez az arány 35%.
A (valós vagy vélt) nemzeti fenyegetettség következménye - a felmérés készítői szerint - az, hogy a megkérdezett magyarok nagy többsége nem adott őszinte válaszokat, a szerbeknél viszont nagyon kifejezett a sovinizmus. Ezt világosan illusztrálja a felmérés egyik kulcsfontosságú eredménye is: a megkérdezett szerbek 47 százaléka véli úgy, hogy a kisebbségek máris túlságosan széleskörű jogokat élveznek, a magyaroknak viszont csak 18 százalékuk van a külön kisebbségi jogok mellett.
Az állami, tartományi és helyi hatalmi struktúrák, akárcsak a civil tényezők nagyon eltérően reagálnak a temerini incidensek kapcsán. Az ügyészség lassú és a legenyhébb minősítést mondja ki a bűncselekmények kapcsán, a rendőrség már jóval hatékonyabb, a megelőzést és a szankcionálást tekintve egyaránt. A tartományi szervek vannak leginkább a helyzet érzékenységének tudatában.
A felmérés készítői szerint a temerini problémát leginkább az újvidéki peremvárosi településeken burjánzó szerb szélsőjobboldali sovinizmus problémájának tükrében lehet megérteni. Ha Veterniken, vagy Futakon (amelyet a tanulmány egyértelműen soviniszta külvárosi településként jelöl meg) nagyobb számban élnének a nemzeti kisebbségek tagjai, hasonló incidensek történnének, mint Temerinben.

(VajdaságMA)

 
Nemzeti gyûlöletet keltõ falfelirat Temerinben Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. janur 28.

Nemzeti gyűlöletet keltő falfelirat Temerinben

VMDP: Ez lenne a megbékéléshez vezető út? - A temerini körzeti szervezet közleménye

 Szemmel láthatóan megismétlődnek a korábbi forgatókönyvek: miután magyar ügyekben összehangolt pszichológiai háború kezdődött a szerb sajtó egy részében, a hamis információkra épített, kódolt üzenetek szinte azonnal meghallgatásra találtak.
Január 26-án reggel a temerini Október 23-a utca lakói szembesülhettek a Smrt Mađarima (Halál a magyarokra) nemzeti gyűlöletet keltő falfeliratra, s még egy huszonnégy óra sem telt bele, amikor egy hat fős, szerbül beszélő csoport minden ok nélkül agyba-főbe vert három magyar fiatalt a JNH utcában. Értesüléseink szerint ezúttal a rendőrség előállított több támadót is. Kíváncsian várjuk, őket vizsgálati fogságba helyezik-e, s vajon meddig fogják benn tartani. Arról nem is szólva, hogy elnyerik-e méltó büntetésüket?
A VMDP körzeti szervezete elvárja a község illetékeseitől, hogy elítéljék a polgáraink nyugalmára és az itt élő magyar közösség jogaira egyaránt súlyos veszélyt jelentő támadásokat, egyúttal követeljük a község közbiztonságával foglalkozó tanács azonnali összehívását - olvasható a VMDP temerini szervezete által ma kiadott közleményben, amelyet Csorba Béla körzeti elnök írt alá.

(VajdaságMA)

Utolsó frissítés ( 2013. janur 28. )
 
Ismét magyar fiatalokra támadtak Temerinben Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. janur 28.

Vasárnap hajnali fél kettő tájban Temerinben, a JNH utcában támadás ért két magyar fiatalembert. A fiatalok szórakozóhelyről hazafelé tartva magyarul beszélgettek amikor elhaladt mellettük egy hat ismeretlen személyből álló csoport, amelynek tagjai - a sértettek elmondása szerint - hirtelen visszafordultak és rájuk támadtak. Az egyik magyar fiatalembert üveggel fejbe vágták, míg a másikat földre teperték és összerugdosták. A támadók a fiúk bántalmazása közben a magyar anyjukat szidalmazták szerb nyelven. A két áldozat közül az egyik súlyosabb sérüléseket szenvedett.
Ötven méterre a tettük helyszínétől a huligánok újra magyarokra támadtak. A második támadásuk következményeként egy újabb magyar fiatal sérült meg, aki orrtörést szenvedett, két társa könnyebb sérülésekkel megúszta.
A rendőrség nyomozást indított az ügyben. Hivatalos közleményt nem adott ki az esetről.

Oláh Róbert
(VajdaságMA)

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 73 - 81 / 1104

Számláló

Látogatók: 6321236

Online